Es Alq Herm Balaguer i Periguell - Arnau de Vilanova, La Medicina, La Ciencia